ตัวอย่างผลงาน

การสร้างภาพเคลื่อนไหว (Storyline)

เป็นการสร้างภาพแอนิเมชั่นตามความต้องการ รวมถึงคุณสามารถใส่ข้อความ ตัวละคร และอื่นๆ ที่มาจากการสร้างสรรค์และจินตนาการของคุณ

การสร้างเกมส์แบบมีส่วนร่วมกับผู้เรียนจาก Storyline

รวมถึงการสร้างฉากสถานการณ์ต่างๆ การบอกเล่าเรื่องราวที่สนุกสนาน มีเกมส์ เป็นต้น

การสร้างแบบประเมินผลของผู้เรียน จาก Storyline

เป็นการสร้างสรรค์ให้ผู้เรียนมีส่วนร่วมในการประเมินผล โดยการสร้างแบบทดสอบในหลักสูตร