บริการผลิตหลักสูตร eLearning

World Learning Hub

ศูนย์รวมในการให้บริการผลิตหลักสูตร eLearning แบบครบวงจรเพื่อให้ตอบโจทย์ขององค์กร


เราได้เปลี่ยนแปลงรูปแบบของการฝึกอบรมและสื่อการเรียนรู้แบบเดิมๆ
ให้เป็นหลักสูตร eLearning ที่มีประสิทธิภาพและน่าสนใจมากขึ้นกว่าเดิม

Tailored to your needs

ทำการสร้างสื่อการเรียนรู้ที่ตรงกับความต้องการของคุณ

  • เติมเต็มความต้องการหลักสูตรฝึกอบรมของคุณ
  • ปรับเนื้อหาให้เข้ากับกลุ่มเป้าหมาย
  • สะท้อนค่านิยมและภาพลักษณ์ขององค์กร
Train the right way

จัดการอบรมที่เหมาะสม

  • มุ่งเน้นในการสร้างประสบการณ์การเรียนรู้ให้เกิดผลสัมฤทธิ์ตามที่ลูกค้าต้องการ
  • ทำให้เกิดการเรียนรู้และประสบการณ์ที่น่าจดจำ และเกิดแรงจูงใจในการสร้างสรรค์

3 เหตุผลดีๆ ที่คุณควรเลือก World Learning Hub

1. เป็นเลิศในบริการด้านเนื้อหาและหลักสูตร

World Learning Hub ให้บริการด้านเนื้อหาและหลักสูตรระดับมืออาชีพ โดยเราจะทำงานใกล้ชิดกับคุณ เพื่อนำข้อมูลการฝึกอบรมไปใช้ในการพัฒนาหลักสูตร eLearning ที่มีประสิทธิภาพ เพื่อให้คุณวางใจได้ว่าทุกเนื้อหาและหลักสูตรจะสามารถนำมาใช้ได้อย่างเต็มศักยภาพ ทั้งนี้ ทางเราจะคอยให้คำปรึกษาและคำชี้แนะโดยอิงจากความรู้ด้านวิทยาการปัญญา (Cognitive Science) และสอดแทรกความสนุกสนานในทุกๆ ขั้นตอน

2. แอนิเมชั่นและตัวบทโดนใจ

คงไม่มีใครอยากเรียนหลักสูตร eLearning ที่น่าเบื่อ เราจึงมุ่งมั่นทุ่มเทกับการเขียนบทไปพร้อมๆ กับการผลิตแอนิเมชั่นคุณภาพสูง โดยใช้สถานการณ์จำลองในชีวิตจริงที่จะทำให้ผู้เรียนรู้สึกเป็นส่วนหนึ่งของสถานการณ์นั้น เมื่อรวมสองสิ่งนี้เข้าด้วยกัน ทั้งบทและแอนิเมชั่นคุณภาพสูง World Learning Hub จะมอบประสบการณ์ใหม่ให้กับคุณอย่างที่ไม่เคยได้รับมาก่อน

3. เชี่ยวชาญด้านวิทยาการปัญญา

เรามั่นใจในความรู้และความสามารถในการนำศาสตร์วิทยาการปัญญาไปใช้ให้เกิดผล และด้วยความเข้าใจในศาสตร์แขนงนี้อย่างถ่องแท้ หลักสูตร eLearning ของเราจึงสามารถถ่ายทอดข้อมูลไปสู่หน่วยเก็บความจำระยะยาวได้อย่างมีประสิทธิภาพ

นอกจากนี้ เรายังเน้นการเรียนรู้ด้วยการลงมือทำ หลักสูตร eLearning ทั้งหมดจึงออกแบบมาเพื่อให้สร้างปฏิสัมพันธ์กับผู้เรียน โดยครอบคลุมองค์ประกอบหลักทั้ง 4 ข้อ ได้แก่

  1. เนื้อหา
  2. ความท้าทาย
  3. กิจกรรม
  4. ผลตอบรับ