หลักสูตรการใช้งาน Articulate ขั้นต้น

Articulate Basic Course

หลักสูตรการใช้งาน Articulate ขั้นต้น

  • เรียนรู้พื้นฐานเกี่ยวกับ Storyline
  • การเพิ่ม Object
  • การสร้าง Trigger
  • การสร้างแบบฝึกหัดต่างๆ
  • การเผยแพร่สื่อการเรียนรู้เพื่อใช้งาน

สอบถามเกี่ยวกับคอร์สฝึกอบรม Articulate

    • Please enter a number greater than or equal to 1.