หลักสูตรการใช้งาน Articulate ขั้นสูง

Articulate Advance Course

หลักสูตรการใช้งาน Articulate ขั้นสูง

  • เรียนรู้การใช้งาน Articulate อย่างชาญฉลาด
  • การเพิ่ม Object ขั้นสูง
  • การทำงานกับตัวแปร
  • การสร้าง Trigger ขั้นสูง
  • การสร้างแบบฝึกหัดขั้นสูง

สอบถามเกี่ยวกับคอร์สฝึกอบรม Articulate

    • Please enter a number greater than or equal to 1.