Articulate Studio '13

Articulate Studio 13

Articulate Studio '13

เป็นการใช้เครื่องมือที่คุณรู้จักเป็นอย่างดีในการสร้างหลักสูตรเพื่อนำเสนอผลงานได้อย่างรวดเร็วและง่ายดาย โดยการสร้างหลักสูตรของคุณในโปรแกรม PowerPoints เพิ่มรูปแบบของการประเมินผล การโต้ตอบระหว่างผู้เรียน และเนื้อหาต่างๆ ที่เกี่ยวข้องกับสื่อการเรียนรู้สอบถามเกี่ยวกับผลิตภัณฑ์ของ Articulate

    • Please enter a number greater than or equal to 1.