เกี่ยวกับ World Learning Hub

เกี่ยวกับ World Learning Hub

เรามุ่งมั่นที่จะเรียนรู้ เพราะเราเชื่อว่าการเรียนรู้
คือปัจจัยสำคัญในการสร้างประสบการณ์ใหม่ๆ อยู่เสมอ
เพื่อการเรียนรู้ที่มีประสิทธิภาพควรเน้นการมีส่วนร่วมที่มีการโต้ตอบและสนุกสนานในเวลาเดียวกัน


World Learning Hub เป็นบริษัทเอกชนที่มุ่งเน้นการพัฒนาสื่อการเรียนรู้เพื่อนำไปปรับใช้ในกลุ่ม องค์กร ให้เกิดประสิทธิภาพสูงสุด

การพัฒนาสื่อการเรียนรู้ของเราใช้แนวคิด RAPID Immersive Learning ซึ่งเป็นการผสมผสานระหว่างการจำลองเหตุการณ์ เกม และการสอน ที่ช่วยดึงดูดให้ผู้เรียนเข้าถึงเป้าหมายและจุดประสงค์ของการเรียนรู้ ในขณะเดียวกัน บทเรียนที่กระชับ เข้าใจง่าย และกระตุ้นการมีส่วนร่วม จะช่วยให้ผู้เรียนเข้าใจเนื้อหาได้เร็วขึ้น

แนวทางการจัดการเรียนรู้และระเบียบวิธีหลักในการสร้างบทเรียนของเราอยู่บนพื้นฐานของ Cognitive Science รวมไปถึง Cognitive Load Theory เข้ากับการเล่าเรื่อง โดยวิธีนี้จะสร้างประสบการณ์การเรียนออนไลน์ที่น่าดึงดูดและมีส่วนร่วมกับเนื้อหาเพื่อเพิ่มความเข้าใจและการจดจำ

World Learning Hub มีความเชี่ยวชาญในด้าน

2D Animations

2D แอนิเมชั่น

3D Animations

3D แอนิเมชั่น

Multimedia Production

ผลิตมัลติมีเดียทุกรูปแบบ

Content Services

บริการด้านการเขียนเนื้อหา

eLearning Consulting

ที่ปรึกษาด้านการผลิตหลักสูตร eLearning

eLearning Development

พัฒนาหลักสูตร eLearning

Instructional Design

ออกแบบการเรียนการสอน

Learning Management System

ระบบการจัดการการเรียนรู้ (LMS)