เกี่ยวกับ World Learning Hub

เกี่ยวกับ World Learning Hub

เรามุ่งมั่นที่จะเรียนรู้ เพราะเราเชื่อว่าการเรียนรู้
คือปัจจัยสำคัญในการสร้างประสบการณ์ใหม่ๆ อยู่เสมอ
เพื่อการเรียนรู้ที่มีประสิทธิภาพควรเน้นการมีส่วนร่วมที่มีการโต้ตอบและสนุกสนานในเวลาเดียวกัน


World Learning Hub เป็นบริษัทเอกชนที่มุ่งเน้นการพัฒนาสื่อการเรียนรู้เพื่อนำไปปรับใช้ในกลุ่ม องค์กร ให้เกิดประสิทธิภาพสูงสุด

การพัฒนาสื่อการเรียนรู้ของเราใช้แนวคิด RAPID Immersive Learning ซึ่งเป็นการผสมผสานระหว่างการจำลองเหตุการณ์ เกม และการสอน ที่ช่วยดึงดูดให้ผู้เรียนเข้าถึงเป้าหมายและจุดประสงค์ของการเรียนรู้ ในขณะเดียวกัน บทเรียนที่กระชับ เข้าใจง่าย และกระตุ้นการมีส่วนร่วม จะช่วยให้ผู้เรียนเข้าใจเนื้อหาได้เร็วขึ้น

แนวทางการจัดการเรียนรู้และระเบียบวิธีหลักในการสร้างบทเรียนของเราอยู่บนพื้นฐานของ Cognitive Science รวมไปถึง Cognitive Load Theory เข้ากับการเล่าเรื่อง โดยวิธีนี้จะสร้างประสบการณ์การเรียนออนไลน์ที่น่าดึงดูดและมีส่วนร่วมกับเนื้อหาเพื่อเพิ่มความเข้าใจและการจดจำ

World Learning Hub มีความเชี่ยวชาญในด้าน

2D Animations

2D แอนิเมชั่น

3D Animations

3D แอนิเมชั่น

Multimedia Production

ผลิตมัลติมีเดียทุกรูปแบบ

Content Services

บริการด้านการเขียนเนื้อหา

eLearning Consulting

ที่ปรึกษาด้านการผลิตหลักสูตร eLearning

eLearning Development

พัฒนาหลักสูตร eLearning

Instructional Design

ออกแบบการเรียนการสอน